TAGDÍJ ÖSSZEGE ÉS FIZETÉSI RENDJE
 
2018. január 1-től a GEAC atlétika szakosztály tagdíjának összege 4.000.-Ft/hó/fő, azaz évi 48.000.-Ft/fő. A SZIE aktív hallgatóinak a tagdíj 2.000.-ft/hó, azaz 24.000.-Ft/év. A befizetések KIZÁRÓLAG banki átutalással vagy a GEAC bankszámlájára történő személyes befizetéssel történhetnek, az alábbi módokon.
 
1. Havi átutalással, célszerűen állandó megbízás beállításával, 4.000.-Ft/hó összegben.
2. Negyedévi átutalással, az aktuális negyedév első hónapjában, 12.000.-Ft/negyedév összegben.
3. Féléves átutalással, az aktuális félév első hónapjában, 24.000.-Ft/félév összegben.
4. Éves átutalással, az év első hónapjában, 48.000.-Ft/év összegben.
 
Más töredékösszegeket és módozatokat nem szívesen látunk. Továbbra sem lehet 60 napnál nagyobb késedelembe kerülni a tagdíjjal, ellenkező esetben a versenyengedéllyel rendelkezőket a versenyekre nem nevezzük, míg gyermekek és versenyengedélyekkel nem rendelkező sportolók esetében az edzéslátogatás nem lehetséges csak azután, ha a tartozás
megszűnik.
 
A tagdíj az alábbi alapszolgáltatásokat tartalmazza.
- biztosítja a sportoló tehetségében rejlő lehetőségek maximális kiaknázását lehetővé tevő edzésmenetet, a megfelelő gyakorisággal és megfelelő szakemberek irányításával.
- a Szent István Egyetemen és Gödöllő városában biztosítja a használatában álló sportlétesítmények, továbbá az ott fellelhető sporteszközök használatát.
- biztosítja a versenyek nevezési díjait.
 
A GEAC alapszabálya tág teret ad un. "pártoló tagdíj" fizetésre, amely nem von maga után tagságot, alsó és felső határa nincsen, viszont nagyon nagy segítséget nyújthat a szakosztálynak.
 
 
Bankszámlaszám: OTP Gödöllői Fiók, 11742049-20342063